Management

Tijdelijk op zoek naar een leidinggevende, manager of teamcoach?

Ik heb ruime ervaring als Manager. Jarenlang heb ik in een MT gefunctioneerd. Mijn kracht ligt met name in het snel verbanden leggen. Daarnaast benader ik een zaak altijd vanuit meerdere invalshoeken en houd ik rekening met de diverse belangen – zowel op korte als lange termijn – zodat ik weloverwogen een beslissing kan nemen.

Eveneens heb ik ervaring met begeleiding van verandering- en ontwikkelingsprocessen (zowel op organisatieniveau als teamniveau). Mijn kracht ligt hier in het zien van de medewerkers en het aangaan van verbinding doordat ik intrinsiek geïnteresseerd ben in de ander. In de beweegredenen, sterke punten, talenten en mogelijkheden.

Past de ontwikkeling van de organisatie bij de ontwikkeling van de medewerker? Hoe kan deze meer aansluiten? Haalt de organisatie het beste uit de medewerkers? Weten de organisatie en de medewerkers welke persoonlijke kwaliteiten de medewerkers energie geven? Worden deze kwaliteiten goed benut? Hoe vergroot je de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van medewerkers? Dit vraagt om maatwerk. Ik kan hierbij helpen door de organisatie te adviseren, leidinggevenden en/of medewerkers een-op-een te coachen en te begeleiden in de vraagstukken of tijdelijk leiding te geven aan een team/afdeling.

Tevens heb ik ruime ervaring aan de beleidskant en op het gebied van relatiebeheer.

Bel gerust voor een kennismakingsgesprek!
(06) 412 699 03 of mail (info@moveandmatch.nl)