Coaching

Wordt een energie-gebaseerde organisatie

Een organisatie die iedereen uitnodigt om “op zijn best te zijn”.

87% van de werknemers gaat regelmatig met een “mwehhh-gevoel” naar het werk. Heel veel potentie blijft hierdoor onbenut. En dat is jammer, niet alleen voor de werknemers maar ook voor de organisatie.  Als mensen zich op hun best voelen blaken ze van zelfvertrouwen, zijn ze intrinsiek gemotiveerd, meer aanwezig, meer betrokken en tonen veerkracht. Ze bereiken veel meer in minder tijd.

Hoe bereik je dit? Door een (verander)traject in te gaan. Een traject waarbij het draait om ieders energie. Onderzocht wordt wat elke medewerker energie geeft. Welke sterke punten heeft hij of zij? De mens ‘achter het werk’ wordt zichtbaar, ervaart hierdoor meer werkplezier en dat leidt tot bewezen betere resultaten.

Uiteraard moet helder zijn waar de organisatie naar toe werkt, wat het wil bereiken. De visie en missie moeten dus helder zijn. Daarnaast moet helder zijn wat een ieder hieraan kan bijdragen. Hoe kunnen ieders energiegevende sterke punten ingezet worden om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen?

Move&Match begeleidt verandertrajecten. Samen wordt gekeken naar de motivatie, de visie en doelen van de verandering voor de organisatie maar ook voor de individuele medewerkers, hoe om te gaan met emoties, gevoelens en belangen, houding en gedrag. Hierbij wordt op zoek gegaan naar de manier om de energie in de organisatie en de medewerkers te activeren, er wordt een beroep gedaan op ieders sterke punten.

Iedereen op zijn best

Dat is in een notendop waar de Sterke Punten Aanpak omdraait.

Ik bied coaching op de werkvloer aan individuen, teamcoaching en leiderschapscoaching. Mijn kracht ligt hier in het zien van de medewerkers en de onderlinge verbindingen. In de beweegredenen, talenten, sterke punten en mogelijkheden van ieder individu en van het team. Ieder mens heeft persoonlijke kwaliteiten die hem of haar energie geven, de echte sterke punten. Als je je bewust bent van je sterke punten kan je door je deze goed in te zetten geweldige resultaten boeken, voor jezelf en voor je team.

Ook toe aan die sprong vooruit?

Kijk naar het Leiderschapsprogramma, het Teamprogramma of maak vrijblijvend een afspraak op (06) 412 699 03 of mail (info@moveandmatch.nl).

Voor meer informatie over Strengthscope©, zie bijgaande brochure