Advies

Ook kun je mij inschakelen voor projectmanagement, het begeleiden van diverse werkgroepen en het opstellen van beleids- en visiestukken.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • hetĀ opstellen en begeleiden van het proces van prestatieafspraken met diverse gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties;
  • het totstandkomen van samenwerkingsovereenkomsten voor huurdersorganisaties;
  • het opstellen van diverse beleidsstukken zoals huurbeleid, participatiebeleid, verkoopbeleid, huisvesting statushouders;
  • het opstellen van visiestukken zoals ondernemingsplan en strategische visie;
  • het opstellen en begeleiden van herstructureringsprocessen*;
  • het opstellen van een huisvestingsverordening en het ontwikkelen van een woningtoewijzingsbeleid;
  • het uitzetten en beoordelen van woningmarktonderzoeken.